Eliminacje 2017

KLASYFIKACJA GENERALNA ELIMINACJI DO OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU KLAS MUNDUROWYCH – 2017.

Do eliminacji przystąpiło 170 zespołów z całej Polski. Do finału, który odbędzie się w dniach 5-7 kwietnia 2017 r na terenie małopolski zakwalifikowało się 60 zespołów, które zajęły pozycje od 1-60. Miejsca od 61-75 to stanowią miejsca rezerwowe i w razie rezygnacji zespołu zakwalifikowanego do finału zajmą kolejno jego miejsce.

Wszystkie szkoły, które przystąpiły do eliminacji otrzymują bonifikatę 20% na szkolenia w ramach www.edugrupa.pl oraz na studia podyplomowe w ramach Małopolskiego Centrum Studiów Podyplomowych KSW we Włocławku.


 

U W A G A !!!

Prosimy o kontakt opiekunów zespołów o numerach W90 oraz K46. Ponieważ firma www.stoor.pl ufundowała komplety odzieży dla najlepszego zespołu męskiego i żeńskiego uczestniczącego w eliminacjach.

 

Tabela Wyników