Studia

Bezpieczeństwo narodowe o profilu praktycznym

piątek, 22 maj 2015

Wiele uczelni posiada w swojej ofercie edukacyjnej „Bezpieczeństwo Narodowe”,
lecz wielokrotnie programy są nadmiernie nasycone treściami teoretycznymi. Nasza uczelnia jako jedyna z nielicznych w Polsce opracowała innowacyjny program kształcenia oparty w większości na zajęciach praktycznych. Tylko u nas podczas całego toku studiów znajdziesz przedmioty, takie jak: walka wręcz, szkolenie strzeleckie z Glocka, Waltera P-99, AKMS (Kałasznikow), szkolenie wspinaczkowe, skoki spadochronowe, czarna i zielona taktyka oraz wiele innych, które będą przydatne w codziennej służbie czy pracy.

Bliższych informacji udziela:
Anetta Supel
tel. 795-66-00-00 lub 660-719-482
e-mail: anetta.supel@wshe.pl

Dlaczego Nowy Targ?

Jest wiele miejsc w Polsce, gdzie szkolą się jednostki specjalne wojska czy policji,
lecz najbardziej wymagającym terenem i dającym największe możliwości szkoleniowe są nasze Tatry i okolice. Dlatego po wielu konsultacjach z naszymi wykładowcami
i instruktorami zapadła decyzja o utworzeniu Wydziału Zamiejscowego w Nowym Targu, który w 100% spełni oczekiwania kadry jak i naszych przyszłych studentów.

Nasza kadra?

Skupiamy w swoim gronie najwyższej klasy specjalistów z różnych dziedzin, ludzi z bagażem nie tylko ogromnej wiedzy, ale i znacznego doświadczenia praktycznego. Jest to grupa czynnych jak i emerytowanych żołnierzy i funkcjonariuszy służb specjalnych, którzy na własnej skórze niejednokrotnie doświadczyli smaku pola walki, biorąc czynny udział w wielu operacjach, oraz misjach pokojowych, począwszy od Wzgórz Golan przez Bośnie i Hercegowinę, Irak, Afganistan…
W naszym gronie są również najwybitniejsi wykładowcy z Akademii Obrony Narodowej, szkół policyjnych, szkół straży pożarnej.
Oni są gwarantem otrzymania przez naszych studentów umiejętności praktycznych
i teoretycznych  tak cennych w aspirowaniu do Wojska, Policji, Straży Pożarnej i innych służb mundurowych oraz Centrów Zarządzania Kryzysowego.

Praktyki studenckie?

Nasi studenci będą odbywać w toku studiów praktyki w takich instytucjach jak :
– Wojsko,
– Policja,
– Straż Pożarna,
– Straż Graniczna,
– Służba Więzienna,
– GOPR,
– TOPR,
– i wielu innych współpracujących lub związanych ze służbami mundurowymi.

Główny cel?

Naszym głównym celem jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności zawartych w programie  Bezpieczeństwa Narodowego oraz przygotowanie studentów do egzaminów teoretycznych i praktycznych w wybranych formacjach mundurowych. Ta wiedza i umiejętności są niezbędne do funkcjonowania w czasie pokoju oraz wojny, a także  przygotowany do zarządzania oraz dowodzenia oddziałami obrony terytorialnej.